Ideologi i ekonomisk kris?

Idag har Socialnämnden på Gotland fattat beslut om att INTE lämna ut driften av det nya äldreboendet på Terra Nova i Visby på anbud. Moderaterna och resten av den borgerliga samverkansgruppen reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande ATT anbudsförfarande ska genomföras. Detta är ett av de flagranta exemplen på att ideologi går före ekonomi.

I en situation då Region Gotlands ekonomi är i fritt fall låter de röd-gröna ideologin styra och bestämmer att egen regi ska tillämpas. Man kan tycka att en när nämnderna ålagts tuffa sparbeting skulle alla medel prövas för att få kontroll på kostnaderna – till exempel genom att konkurrensutsätta driften och faktiskt pröva sin egen kalkyl mot en extern utförares. Men nej.

Skattebetalarna förväntas betala notan vad den än kommer att bli. Jag anser att kontroll på kostnaderna torde vara något av det viktigaste som finns just nu. Att kunna budgetera med viss säkerhet, att kunna förutsätta vad kostnaderna ska bli – som vid en upphandling. Men nej.

Vi ser med förfäran på den senaste debatten – den om äldreboendet Pjäsen – som ledde till att den röd-gröna majoriteten tog hem driften av Pjäsen till egen regi med löfte till fullmäktige och väljarna att “det skulle kosta lika mycket i egen regi som det gjort upphandlat”. Vi har nu facit. Priset per dygn per brukare har stigit med drygt 250 kr/dygn. Med 100 brukare blir det 25 000 kr mer per dygn, 175 000 per vecka, 700 000 kr per månad, 8,4 miljoner per år…

Jag säger INTE att vården av våra äldre inte ska få kosta, men när vi använder pengarna ska de användas till rätt saker, effektivt. Tänk, det hade gått att köpa mer vård för de där 8,4 miljoner kronorna.

När kvalitetsuppföljningar på Gotland och nationellt visar att det inte finns några större generella skillnader mellan driftformerna “egen regi” och “extern drift” – då torde kostnaden styra. Inte minst när botten gått ur spargrisen och det man har kvar är ett stort svart hål.

I min värd bör ekonomin då få råda över ideologin. Men icke på Gotland. Det kan förklara de där svarta hålet…

 

2 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *